Colonial Collections Consortium

Beurzen

Ben je op zoek naar middelen of ondersteuning voor een samenwerking of onderzoek op het gebied van koloniale collecties? Op deze pagina vind je een overzicht van relevante beurzen en subsidies. De pagina zal met regelmaat aangevuld worden, dus blijf het in de gaten houden.

NIAS – NIOD – KITLV

Fellowship: Moving objects, Mobilising Culture in the Context of (De)colonisation

Het fellowship maakt het mogelijk voor onderzoekers en erfgoedprofessionals uit voormalige gekoloniseerde landen om vijf maanden onderzoek te doen naar ‘koloniale collecties’: objecten en collecties uit die landen die in een context van kolonialisme in Nederland terecht zijn gekomen.

  • De call for applications is open van 15 januari 2024 tot en met 18 maart 2024.
  • We zoeken in totaal 4 fellows, voor twee periodes in 2024-2025.
  • De fellows wordt gehuisvest door het NIAS in Amsterdam, en begeleid door een samenwerkend verband van het NIOD, KITLV, Rijkmuseum, Bronbeek, het Wereldmuseum en de RCE.

Hier vind je meer informatie over het fellowship.

NWO

Call for proposals: Onderzoek naar collecties met koloniale context

Binnen deze Call for proposals zijn er twee soorten onderzoek mogelijk.

  • De eerste vorm van subsidie is onderzoek waarbij onderzoekers uit herkomstlanden kortlopend onderzoek (research exchange) doen in de collecties van Nederlandse musea en instellingen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld kortlopend herkomstonderzoek;
  • De andere vorm van subsidie is gericht op grotere projecten die duurzame netwerken willen creëren (consortium grant). Deze subsidie kan gebruikt worden om een uitgebreid programma op te zetten rond onderzoek en uitwisseling tussen een land van herkomst en (Europees) Nederland, inclusief activiteiten zoals agendasetting en het verkrijgen van een overzicht van objecten in collecties, onderzoek naar herkomst en betekenissen van collecties door de geschiedenis heen en in de hedendaagse samenleving, en hoe de kennis over die collecties en objecten toegankelijk gemaakt kan worden.

Voor de beide vormen van onderzoek zijn de wetenschappers uit de herkomstlanden of bijzondere gemeentes in de lead.

Hier vind je meer informatie over de call.

Nuffic

Beurzenprogramma masterstudenten Cultureel Erfgoed

Het programma van Nuffic biedt studenten en young professionals uit Indonesië, Nigeria, Zuid-Afrika, Sri Lanka en Suriname de mogelijkheid om in Nederland een eenjarige masteropleiding te volgen binnen het domein cultureel erfgoed, specifiek gerelateerd aan collecties uit koloniale context. Er worden 15-20 beurzen verstrekt aan studenten uit eerder genoemde landen. De geselecteerde studenten zullen in september 2024 beginnen met hun masterprogramma. De aangeboden specialisaties omvatten onder andere opleidingen zoals Applied Museum and Heritage Studies, Colonial and Global History of Cultural History and Heritage en andere gerelateerde vakgebieden die nauw aansluiten bij de behoeften van de deelnemende landen.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is maandag 8 april 2024 (16.00 uur CEST).

Hier vind je meer informatie over deze studiebeurs.